W niedzielę 27 maja przeżywaliśmy w naszej parafii podwójne prymicje. Księża neoprezbiterzy Mateusz Switek i Rafał Gakan odprawili pierwsze Msze św. O 12:00 Eucharystię sprawował ks. Mateusz, natomiast o 14:00 ks. Rafał. Uroczystości rozpoczęły się na plebanii: tam po krótkiej modlitwie przywdziali strój liturgiczny – albę, stułę, cingulum oraz ornat. Następnie w procesji przeszli do świątyni, gdzie zostali przywitani przez przedstawicieli Rady Duszpasterskiej oraz Młodzieży.

Okolicznościowe kazanie o 12:00 wygłosił ks. prof. Grzegorz Baran, a o 14:00 ks. Robert Krzyszkowski, obaj kapłani przed laty byli wikariuszami w naszej parafii.

Na koniec Prymicjanci – wyraźnie wzruszeni – podziękowali wszystkim obecnym, a więc kapłanom, siostrom zakonnym, rodzicom, rodzeństwu, rodzinie i tym, którzy w modlitewnej łączności towarzyszyli im przez 6 lat studiów w Seminarium. Podziękowania skierowane były też do wszystkich, którzy pracowali nad przygotowaniem uroczystości. Na koniec nowi Kapłani udzielili zebranym specjalnego błogosławieństwa i przekazali pamiątkowe obrazki.

Dziękujmy Bogu za dar powołania jakim zostali obdarzeni nasi Rodacy i otaczajmy ich modlitwami, by ich kapłańska droga była wypełniona gorliwością, zapałem, wiernością i ofiarnością.

ZOBACZ ZDJĘCIA:

drukuj