Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie /J 11,25/

We wtorek 17 kwietnia w trwającym tygodniu biblijnym odbyło się kolejne spotkanie liturgiczne dla klas szóstych.

Relacja Emilii Filanowskiej:

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w nabożeństwie Via Lusis (Droga Światła). Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy przy chrzcielnicy, gdzie dla większości z nas rozpoczęło się nasze życie wiary we wspólnocie Kościoła. Przeżyliśmy Drogę Światła rozważając w oparciu o teksty z Pisma Świętego 14 kolejnych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym. W uroczystej procesji wnieśliśmy symbole paschalne – Figurę Jezusa Zmartwychwstałego, Paschał, Krzyż z czerwoną stułą. Wybrani kandydaci trzymając świece i tulipany złożyli je przed ołtarzem jako pragnienie podążania przez życie drogą wiary ku zbawieniu.

ZOBACZ ZDJĘCIA

drukuj