18 kwietnia br. w Tarnowie odbył się drugi etap (diecezjalny) XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na tym etapie w zmaganiach biblijnych udział wzięło 93 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Diecezji Tarnowskiej, wśród nich byli również nasi parafianie. Etap ten składał się z części pisemnej i ustnej. Zagadnienia dotyczyły tegorocznego zakresu merytorycznego, czyli: Księgi Psalmów, Listu do Galatów i Listu do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Ogromną radość sprawił fakt, że trzecie miejsce zdobył nasz lektor, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego Mateusz Bielecki. Tym samym został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Niepokalanowie 4-5 czerwca br.

Serdecznie gratulujemy Mateuszowi. Składamy również podziękowania za uczestnictwo tym osobom, którym niestety nie udało się uzyskać wymaganej ilości punktów by przejść do kolejnego etapu. Wszystkim życzymy wielu łask Bożych.

ZOBACZ ZDJĘCIA


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (OKWB)

To forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego mogą podjąć studia w trybie dziennym bez egzaminów wstępnych na kilku kierunkach w renomowanych uczelniach wyższych w Polsce m.in.:

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (teologia i prawo kanoniczne)
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  (teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, religioznawstwo)
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  (filozofia, historia,  archiwistyka i zarządzanie dokumentacją,  historia sztuki,  ochrona dóbr kultury,  turystyka historyczna,  muzyka kościelna,  dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Uniwersytet w Białymstoku  (historia)
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach  (teologia, nauki o rodzinie)
  • Uniwersytet Opolski  (teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, kultura śródziemnomorska)
  • Uniwersytet Szczeciński  (teologia, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, nauki o rodzinie)
  • Politechnika Koszalińska  (europeistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (teologia, filozofia, pedagogika)
  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Ponadto, na zwycięzców czekają pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Rzymu oraz inne atrakcyjne nagrody!

drukuj