3 grudnia w pierwszą Niedzielę Adwentu, podczas Mszy św. o godz. 12.00 ks. Proboszcz poprzez uroczyste błogosławieństwo i nałożenie pelerynki przyjął do grona ministrantów pięciu chłopców.

Przyjęcie nowych ministrantów odbywa się w naszej parafii dwa razy w roku, jesienią oraz na wiosnę.

Przygotowanie do posługi ministranta trwa kilka miesięcy. W tym czasie kandydaci (aspiranci) co tydzień uczestniczą w spotkaniach przygotowujących, tzw. zbiórkach. W ich trakcie zapoznają się z przedmiotami liturgicznymi oraz uczą się posługi w trakcie Mszy św. i innych nabożeństw.

Polecajmy w naszych modlitwach nowych ministrantów,
aby Pan Bóg darzył ich błogosławieństwem i zapałem,
do radosnej i gorliwej służby przy ołtarzu.

ZOBACZ ZDJĘCIA

drukuj