Dusza nieposłuszna nie odniesie żadnego zwycięstwa, chociażby ją sam Pan Jezus bezpośrednio spowiadał. Na wielkie nieszczęścia naraża się dusza nieposłuszna i nic nie postąpi w doskonałości

św. Faustyna Kowalska

30 listopada odbyło się kolejne spotkanie dla gimnazjalistów z klas III, przygotowujące do sakramentu bierzmowania, które związane było z sakramentem pokuty i pojednania.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Relacja Martyny Śpiewak:

Rozważaliśmy istotę spowiedzi świętej. Przypominając kolejno warunki dobrej spowiedzi zastanawialiśmy się, jak dobrze przygotować do niej swoją duszę, by jak najszczerzej pojednać się z Panem Bogiem. Spotkanie urozmaiciła krótka scenka w wykonaniu kandydatów na animatorów. Ukazywała ona działanie grzechu, a także ukazała siłę Chrystusa Miłosiernego, który jest w stanie wyzwolić człowieka z wszelkiego zła. Następnie wysłuchaliśmy z zaciekawieniem świadectwa Alberta Szałdy – naszego starszego kolegi, który zdecydował się wyjechać na staż misyjny do Afryki. Poza osobistymi przeżyciami przybliżył nam zjawisko cudów eucharystycznych, a także wspomniał o historii Całunu Turyńskiego. Całość ubogacił śpiew scholi młodzieżowej. To pełne refleksji spotkanie na pewno wyda obfity plon w naszym życiu.

drukuj