„Zdawałoby się im, że go unicestwili, a to on przeszedł do nieśmiertelności” – to tytuł wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, którą możemy oglądać w naszym kościele przez cały listopad.

Ekspozycja prezentuje głównie zdjęcia, ale też najważniejsze dokumenty związane z postacią kapłana od dzieciństwa, przez kapłaństwo aż po męczeńską śmierć.

Ks. Jerzy Popiełuszko (Alfons Popiełuszko) urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy k. Suchowoli na Białostocczyźnie, w ubogiej katolickiej rodzinie. W 1965 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1972 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Po święceniach studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie specjalizował się w zakresie nauk społecznych.

Po powrocie z Rzymu został skierowany jako wikariusz na swą pierwszą placówkę duszpasterską w Ząbkach, k. Warszawy. Następnie pracował w kościele św. Anny (1975-78). W maju 1980 r. został przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, warszawscy hutnicy określili go swoim kapelanem, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia.

Po ogłoszeniu stanu wojennego publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą „zło dobrem zwyciężaj” – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

Wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat państwowy, 19 października 1984 roku, po odprawieniu Mszy św. dla robotników w Bydgoszczy i odmówieniu różańca, w czasie powrotu do Warszawy został uprowadzony, a następnie zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po niezwykle brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.

6 czerwca 2010 r. ks. Popiełuszko został beatyfikowany. Trwają procedury zmierzające do jego kanonizacji. Jest patronem członków NSZZ „Solidarność”.

drukuj