Im bliżsi będziecie ołtarza, im bardziej będziecie pamiętali o dialogu z Jezusem w codziennej modlitwie, im bardziej będziecie się karmili Słowem i Ciałem Pańskim, tym bardziej będziecie zdolni, by pójść do bliźniego, niosąc mu z kolei w darze to, co otrzymaliście obdarzając go z entuzjazmem radością, jaką zostaliście obdarzeni – powiedział papież Franciszek do lektorów i ministrantów

W sobotę 30 września 45 chłopców z 6 parafii naszego dekanatu Mielec-Południe rozpoczęło przygotowanie do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Kurs odbywa się regularnie co roku, przygotowując młodzieńców do służby przy ołtarzu. Niektórzy z nich byli już ministrantami, inni mają styczność ze służbą liturgiczną po raz pierwszy.

Wypowiedź ceremoniarza Dominika Herby nt. trwającego kursu:

Celem tego kursu jest odpowiednie uformowanie chłopców i przekazanie im wartości merytorycznych, duchowych i osobistych. Dobrego lektora charakteryzuje nie tylko znajomość zasad liturgicznych, ale także wyczucie sakralnej kultury, które staramy się wśród kandydatów zaszczepić.

Kolejnym ważnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem jest kształtowanie osobowości przyszłych lektorów: bycie członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza jest powodem do dumy, wymaga też pewnego poziomu dojrzałości, świadomości otaczającego świata i ugruntowanych poglądów. Świadomości tego, że kiedyś będzie się odpowiedzialnym także za życie innych. Takie przemyślenia stara się poruszać nasz ksiądz opiekun w ramach formacji duchowej.

O byciu dobrym lektorem świadczy także umiejętność profesjonalnego przekazywania słów Pisma Świętego. Wymaga to wielu prób czytania, zarówno w kościele jak i pod okiem profesjonalistki, pani Marii Kopeckiej, polonistki, która uczy kandydatów na lektorów właściwej dykcji i emisji głosu. Wszystkie te umiejętności owocują w służbie przy ołtarzu jak również w codziennym życiu, w którym przecież wymaga się od nas dbałości, odpowiedzialności czy umiejętności właściwego wypowiadania się lub przezwyciężania tremy, dlatego zdecydowanie polecam ten dwumiesięczny kurs każdemu chłopców, który chce sobą kiedyś coś reprezentować.

Zapraszamy tych którzy odczuwają powołanie do pełnienia tej zaszczytnej posługi, by z odwagą włączyli się do grona lektorów naszej Parafii.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Kandydaci na lektorów z naszej parafii:
 1. Buś Dominik
 2. Durda Tomasz
 3. Giera Konrad
 4. Hinzmann Dawid
 5. Kurgan Dawid
 6. Marszałek Marek
 7. Mazur Mateusz
 8. Ofiara Paweł
 9. Posłuszny Hubert
 10. Pszeniczny Wiktor
 11. Sekuła Kacper
 12. Zabiegaj Szymon
drukuj