W poniedziałek, 9 października w Auli Jana Pawła II w Tarnowie odbyło się diecezjalne spotkanie duszpasterzy, opiekunek i przewodniczek Dziewczęcej Służby Maryjnej (DSM). Z naszej parafii uczestniczyły w nim 3 osoby – ksiądz Damian Kurek (opiekun DSM w naszej parafii) oraz dwie przewodniczki.

Relacja przewodniczki Anny Kołc:

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził ks. Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w naszej diecezji. Następnie kilka słów skierował do nas bp Leszek Leszkiewicz. Przypomniał nam, że to wszystko, co robimy, robimy dla Pana Boga. Mówił o tym, że ważne jest, abyśmy formując dziewczęta, sami się uczyli i rozwijali duchowo. Musimy, wraz z innymi w parafii, mieć świadomość, że DSM jest jednym z elementów duszpasterstwa, a w szczególności duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Wraz z księżmi, Liturgiczną Służbą Ołtarza i innymi grupami parafialnymi jesteśmy jednością.

Po słowach Księdza Biskupa głos zabrał ks. Baran. Powiedział, że DSM musi działać wspólnie w parafiach, dekanatach i diecezji.

Podczas spotkania wysłuchaliśmy także s. Marciny Kapustki (diecezjalnej opiekunki DSM) oraz ks. Daniela Świątka (diecezjalnego duszpasterza DSM). Przedstawiono nam najbliższe działania i zaznaczono, że musimy dzielić się doświadczeniem między parafiami i dekanatami. Całe spotkanie zakończyliśmy modlitwą w intencji Synodu.


Mamy nadzieję, że Dziewczęca Służba Maryjna w naszej diecezji, jak i parafii dalej będzie się prężnie rozwijała i coraz lepiej działała na chwałę Bożą.

Zapraszamy wszystkie dziewczęta chętne do włączenia się w szeregi DSM na spotkania, które odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:30 w budynku katechetycznym (przy Biblosie).

Niech żyje Jezus! Niech żyje Maryja!

drukuj