WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU CZŁONKÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ:
 1. Wybory odbędą się 15 października. W tym dniu kartki z nazwiskami kandydatów (podanymi na liście) składa się do urny wyborczej. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza.
 2. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdą się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnione zostaną przy podsumowywaniu wyników wyborów.
 3. Głosy oddane na kandydatów, których nie ma na liście osób zgłoszonych do kandydowania, będą uznane za nieważne.
 4. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady nastąpi 22 października (po upływie tygodnia od dnia wyborów).
 5. Po ogłoszeniu wyników wyborów nowowybrana Rada podejmują swe funkcje i automatycznie przestaje funkcjonować wybrana we wcześniejszym okresie Rada Duszpasterska.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ
(osoby, które otrzymały najwięcej głosów):

 1. BUCKI TOMASZ UL. SOLSKIEGO
 2. BUDZENIUSZ STANISŁAW UL. TETMAJERA
 3. FILA PIOTR UL. KĘDZIORA
 4. GRABIEC ZENON UL. HAŁADEJA
 5. JUSZCZYK GRZEGORZ UL. KĘDZIORA
 6. KAMIŃSKA ANNA UL. PIOTRA SKARGI
 7. KOŁC JERZY UL. KORCZAKA
 8. KOPCIŃSKI ANTONI UL. KĘDZIORA
 9. KOZAK WŁADYSŁAW UL. KĘDZIORA
 10. KRÓL GRZEGORZ UL. LACHNITA
 11. MAŁODZIŃSKI WŁADYSŁAW UL. KUSOCIŃSKIEGO
 12. MYLLER WŁODZIMIERZ UL. SOLSKIEGO
 13. OLESZEK DARIUSZ UL. KUSOCIŃSKIEGO
 14. OLSZAŃSKI BOGDAN UL. NIEPODLEGŁOŚCI
 15. PARYS WIESŁAW UL. STAFFA
 16. POLAK HELENA UL. GRUNWALDZKA
 17. POLAK MARIA UL. ŁUKASIEWICZA
 18. SERAFIN ELŻBIETA UL. NOWA
 19. SERAFIN PIOTR UL. NOWA
 20. SUDOŁ JÓZEF UL. NOWA
 21. ZIARKO ANDRZEJ UL. PRZYJAZNA
drukuj