W środę 4 października po wieczornej Mszy św. w budynku KANY ks. Proboszcz spotkał się z Zelatorkami i Zelatorami Róż Żywego Różańca.

Po wspólnej modlitwie ks. Proboszcz wszystkim zebranym serdecznie podziękował za całoroczną pracę, za codzienną modlitwę różańcową i udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych oraz za rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. Zachęcał także wszystkich do dalszej współpracy i gorliwej modlitwy.

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

Jan Paweł II

ZOBACZ ZDJĘCIA

drukuj