KALENDARIUM WYBORÓW RADY DUSZPASTERSKIEJ:
 • do 7 października (sobota)     – proces zgłaszania kandydatów
 • 8 października (niedziela)       – podanie nazwisk kandydatów
 • 15 października (niedziela)     – WYBORY Rady Duszpasterskiej
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ:
 1. Kandydatami mogą być tylko pełnoletni (przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
 2. Nazwiska kandydatów przekazuje się w formie pisemnej (imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania) do urny, która znajduje się w kościele (przed figurą św. Józefa). Lista kandydatów zostaje zamknięta 7 października.
 3. 8 października będą podane nazwiska zgłoszonych kandydatów.
 4. W dniu wyborów 15 października karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się do urny wyborczej. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza.
 5. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów.
 6. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
 7. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.
 8. Po ogłoszeniu wyników wyborów nowowybrana Rada podejmują swe funkcje i automatycznie przestaje funkcjonować wybrana we wcześniejszym okresie Rada Duszpasterska.
drukuj