We wtorek 27 czerwca przeżywaliśmy Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Uroczysta suma rozpoczęła się o godz. 17.00. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz Kazimierz Czesak. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Wiesław Majka, proboszcz w Szczurowej, wikariusz w naszej parafii w latach 1996-2001. Liturgii towarzyszyła oprawa muzyczna scholi parafialnej „Modus” pod dyrygenturą organisty p. Stanisława Tulika.

W czasie Mszy św. dziękowaliśmy również za 20 lat ofiarnej pracy duszpasterskiej Księdza Proboszcza, który w sierpniu przechodzi na emeryturę. Wyrazem uznania dla pracy Księdza Prałata była nie tylko obecność wiernych, ale również wielu kapłanów mieleckich dekanatów i rodaków.

Po Eucharystii nadszedł wzruszający moment podziękowań Księdzu Proboszczowi. Do prezbiterium podeszły delegacje m.in. ministranci i lektorzy, DSM, młodzież, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji i władz samorządowych z panem Starostą, przedstawiciele Róż Różańcowych i grup religijnych, kapłani. Nie zabrakło także tych, którzy podchodzili w milczeniu, ponieważ wzruszenie  nie pozwalało im mówić.

Z pożegnalnych przemówień wyłonił się piękny obraz Księdza Proboszcza i jego 20-letniej posługi duszpasterskiej na mieleckiej ziemi. Ks. Mariusz Gródek na zakończenie podsumował Jego pracę podkreślając, że jako proboszcz był dla swoich współpracowników prawdziwym autorytetem, ale przede wszystkim przyjacielem o wielkiej dobroci i niezwykłej cierpliwości. W nawiązaniu do tych cech wręczył Księdzu Proboszczowi piękny dar – ikonę przedstawiającą patrona obecnego roku św. brata Alberta Chmielowskiego.

W pamięci mieszkańców Mielca ks. Kazimierz Czesak pozostanie jako kapłan, dzięki któremu świątynia i jej otoczenie wypiękniały. Starania Księdza zaowocowały m.in.: nowym prezbiterium, odnowieniem wieży kościoła, budową KANY, gruntowną modernizacją plebanii i budynków  parafialnych, budową granitowych schodów do głównego wejścia i granitowego ogrodzenia wokół kościoła i budynków plebanii, wykonaniem granitowych chodników wokół świątyni, budową pomnika św. Jana Pawła II, poświęceniem nowej kaplicy na plebanii pw. Pana Jezusa Miłosiernego, ogłoszeniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy Patronką Miasta Mielca.

ZOBACZ ZDJĘCIA – SUMA ODPUSTOWA

ZOBACZ ZDJĘCIA – DELEGACJE DZIĘKUJĄ KS. PROBOSZCZOWI

Czcigodny Księże Proboszczu,
Kiedy patrzymy na 20 lat Twojej posługi wśród nas, dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa: „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady Twojej pracy duszpasterskiej dostrzegamy wokół, tkwią one także w naszych wdzięcznych sercach. Wystarczy chwila zadumy, by je ujrzeć. Wielką troską i czcią darzyłeś Maryję i doprowadziłeś do tego, by to właśnie Ona patronowała nad naszym Miastem. Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi.
Czcigodny Księże,
20 lat Twojej posługi dowiodło, że jesteś dobrym kapłanem i dobrym człowiekiem. Wielu z nas od lat podziwia Twoją wierność zasadom i troskę o los naszej Małej Ojczyzny, Twoje zawierzenie Bogu oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi.
Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. Możemy Ci Księże ofiarować tylko modlitwę. Niech Matka Boża, której opiece tak często nas powierzałeś, chroni Twe zdrowie i dodaje sił.
Księże Proboszczu – Bóg zapłać za 20 lat obecności wśród nas.