11 maja w budynku KANY odbyła się konferencja naukowa pt. „Na fundamentach wiary – Jubileusz 70-lecia Parafii MBNP w Mielcu (1947-2017)”, zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Mielcu oraz Klub Inteligencji Katolickiej działający na terenie miasta.

Zaproszeni prelegenci wygłosili referaty ogarniające swą tematyką 70-letnią historię naszej parafii i osoby duchowne, które nią kierowały: ks. prałata Henryka Arczewskiego; ks. prałata dr. Jana Białoboka i ks. prałata Kazimierza Czesaka. Każdy z kapłanów duszpasterzował w parafii na innym historycznie etapie i realizował inne zadania. Ks. Arczewski zadbał o nabycie placu pod budowę kościoła i uwieńczył dzieło wznoszenia nowej świątyni. Ks. dr Jan Białobok prowadził parafię w trudnym okresie komunizmu. Upiększył i wyposażył wnętrze nowego kościoła, m.in. zakupił doskonałe 47-głosowe organy, okna ozdobił witrażami. Natomiast ks. Kazimierz Czesak zaczął proboszczować w naszej parafii w 1997 r. energicznie realizując zadania na płaszczyźnie duszpasterskiej i gospodarczej. Dbał też o należyty kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy i o jego dalszy rozwój, dzięki czemu w 2011 r. Maryja została obwołana Patronką Miasta Mielca.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

  • 11:00 – dr Jerzy Skrzypczak – przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji.
  • 11:15 – Krzysztof Haptaś – Powstanie i pierwsze lata istnienia parafii pw. MBNP w Mielcu. Posługa ks. prałata Henryka Arczewskiego.
  • 11:35 – dr Jerzy Skrzypczak – Droga przez mękę, czyli starania o budowę nowego kościoła w Mielcu.
  • 12:00 – Władysław Biniek – Ksiądz prałat Jan Białobok – proboszcz parafii w latach 1978-1997. Kapłan i patriota.
  • 12:20 – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Wizytacje biskupów Jerzego Ablewicza i Józefa Życińskiego w parafii MBNP.
  • 13:00 – dr Andrzej Skowron – Powstanie i działalność mieleckiego Klubu Inteligencji Katolickiej w latach 1981-2016.
  • 13:20 – Józef Witek – Parafia MBNP jako wspólnota ludzi wierzących. 20 lat posługi w parafii ks. prałata Kazimierza Czesaka.

Centralne uroczystości Jubileuszowe pod przewodnictwem abp. Henryka Nowackiego odbędą się w naszym kościele 14 maja (niedziela) o godz. 11:00.

ZOBACZ ZDJĘCIA