Dnia 16 lutego (czwartek) przypada 17. rocznica śmierci penitencjarza (spowiednika) w naszej parafii (1995-2000) ks. Czesława Janigi. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Życiorys

Urodził się 1 lipca 1935 r. w Jodłowej jako s. Jakuba i Zofii Mucha. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 r. w Jodłowej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1958 r. w Tarnowie z rąk bp. Karola Pękali.

Pracował jako wikariusz w Otfinowie (od 15.07.1958), Tarnowie-Katedrze (od 20.07.1959). Od 27.02.1962 r. objął obowiązki rektora kościoła NMP w Tarnowie. Następnie został mianowany wikariuszem ekonomem (27.02.1967) i proboszczem (30.09.1967) w Łysej Górze, gdzie zapisał się jako wielki budowniczy i odnowiciel parafii. Dbał o to, by zabezpieczyć, unowocześnić i upiększyć podległe mu obiekty. Z wielką gorliwością krzewił także kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po przejściu na emeryturę (2.03.1995) zamieszkał w naszej parafii i pomagał w duszpasterstwie jako spowiednik.

Odszedł do Pana 16 lutego 2000 r. i został pochowany na cmentarzu w rodzinnej Jodłowej. Ceremoniom pogrzebowym przewodniczył bp Władysław Bobowski.