2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej odbyło się ostatnie już spotkanie liturgiczne dla młodzieży trzeciego roku formacji przed przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Kandydaci do bierzmowania, którzy przyjmą ten sakrament 3 marca z rąk ks. bp. Stanisława Salaterskiego wzięli udział w Mszy Świętej o 16:00. Na początku Eucharystii zostały poświęcone gromnice, które są symbolem wyjątkowej troski i opieki Maryi.

Święto Matki Bożej Gromnicznej jest głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze polskiej o czym dowiedzieliśmy się podczas kazania. Kaznodzieja przypomniał też, że to święto odbywa się 40 dni po narodzeniu Jezusa na pamiątkę ofiarowania Go w świątyni Bogu przez Maryję i Józefa jak nakazywało Prawo. Wtedy to starzec Symeon powiedział, że to małe Dziecko będzie światłem na oświecenie pogan. Do tej pory, to małe Dzieciątko co roku oświeca nas swoim światłem i daję radość.

Po Mszy Świętej dowiedzieliśmy się więcej szczegółów na temat przyjęcia sakramentu Bierzmowania i przebiegu tej uroczystości. Następnie zaśpiewaliśmy „Hymn do Ducha Świętego”. Później pomodliliśmy się i zakończyliśmy spotkanie.

Karolina Kokoszka

[fot. Tomasz Kaźmierski]